Nhận thấy các đặc sản vùng miền Việt Nam chưa được khai thác hết tiềm năng, nhóm quyết định tiếp cận vấn đề này thông qua thành lập doanh nghiệp xã hội nhằm kết nối với các nhà cung cấp, nâng tầm đặc sản địa phương thông qua hoạt động thiết kế, bao gói. Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được các khách sạn tại nơi đó dùng làm quà tặng cho khách lưu trú. Khách sạn sẽ đóng vai trò như một sứ giả trao gửi hồn Việt tới các vị
khách quốc tế. Bên cạnh việc đưa văn hoá quà tặng vào hoạt động kinh doanh khách sạn, doanh nghiệp còn tạo nên cộng đồng quốc tế yêu thích đặc sản vùng miền Việt Nam. Thông qua mục tiêu nâng tầm các đặc sản, hoạt động của doanh nghiệp góp phần quảng bá du lịch Việt Nam.

Young Hoteliers Award 2015
Fanpage:
Website:

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/quang-ba-thuong-hieu/tai-lieu-quang-ba-thuong-hieu/