Đồ án Nhập môn lập trình và kĩ năng mềm
Đề tài : Ứng dụng Công nghệ Blockchain trong lĩnh vực y tế
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Doãn Biên
Phạm Văn Bình
Nguyễn Thị Phương Chi
Lương Minh Dũng

Music:
Website
Edit video :
Edit intro video :
#covid19 #blockchain #vku #yte #monody #thefatrat #doan

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/ung-dung/