Đây là công nghệ hiện đại bậc nhất Thế Giới sử dụng trong Cirque du Soleil, Adam Lambert Tour, Audi A8L Launching 2019 đã có tại Việt Nam
THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG – Một công nghệ mới có tính ứng dụng cực cao trong cả sự kiện online và offline với tính năng theo dõi vị trí của một vật thể bất kỳ trong môi trường 3D.
Chính xác thì công nghệ THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG có thể ứng dụng vào sự kiện như thế nào?
Hãy cùng khám phá và trải nghiệm nhé!

This is the world’s most modern technology, which is used in Cirque du Soleil, Adam Lambert Tour, Audi A8L Launching 2019 already in Vietnam.
MOTION TRACKING – A new technology with extremely high applicability in online and offline events with the feature of tracking the position of any object in the 3D environment.
How exactly can MOTION TRACKING be applied to events?
Let’s find out and experience together!

Producer: Phan Hai Linh, Tran Tuan Tu
DOP: Nguyen Ngoc Lam
Creative Team: Phan Hai Linh & Motix
Technical manager: Nguyen Ngoc Duc
Content Designers: Motix
LED Displays: Tran Linh
Disguise Programmer: Trinh Thieu Quang
Motion tracking engineer: Trinh Thieu Quang, Nguyen Nho Trinh
Camera tracking engineer: La Thanh Tung
Light Designer: Nguyen Ngoc Lam, Nguyen Hong Phi
Audio Engineer: Le Truong Duy
Studio: MCV Complex

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/ung-dung/