Cuộc thi học thuật Marketing cấp thành BỘ NÃO THƯƠNG HIỆU – BRAIN OF BRAND 2016 đã chính thức khởi động. Cuộc thi do Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức.
Thông tin chi tiết xem tại doanthanhnien.ufm.edu.vn

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/quang-ba-thuong-hieu/tai-lieu-quang-ba-thuong-hieu/