Tiếp tục trò chơi chăm sóc chú ngựa Pony, hôm nay sẽ có điều đặc biệt trong trò chơi các em có biết là gì không nhỉ? Đó chính là …

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/yeu-pet/kien-thuc-cham-soc-pet/