Thuốc trừ cỏ Xevelo 120EC là phát minh độc quyền của Corteva Agriscience. Xevelo giúp kiểm soát nhiều loại cỏ dại trên ruộng lúa & cung cấp giải pháp cho Nông nghiệp bền vững:
– Diệt cỏ nhanh trong 3 ngày
– Đặc trị hiệu quả CỎ CHÁC LÁC, CỎ HÒA BẢN & LÁ RỘNG
– Hấp thụ cực nhanh (1 giờ), không sợ mưa rửa trôi
– Hiệu quả cao kể cả trên đất phèn
THUỐC TRỪ CỎ XEVELO 120EC “DIỆT CỎ NHẸ CÔNG, LÀM NÔNG BỀN VỮNG”
Sản phẩm của Corteva do Tập đoàn Lộc Trời phân phối.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/san-pham/