Hội thi Gạo ngon thương hiệu Việt năm nay được tổ chức công phu, có sự chuẩn bị chu đáo. Ngay từ đầu năm 2019, Ban tổ chức …

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/quang-ba-thuong-hieu/tai-lieu-quang-ba-thuong-hieu/