Bạn yêu thích động vật Tìm nhà mới cho em Poodle trắng 5 tháng size Tiny đã tiêm chủng đầy đủ. Đã cạo lông máu. call …

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/yeu-pet/kien-thuc-cham-soc-pet/