Chương trình được thực hiện bởi kênh truyền hình Quốc Phòng Việt Nam hợp tác với Siêu Thị Thú Cưng – Pet Mart 2014.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/yeu-pet/kien-thuc-cham-soc-pet/