(PLO) – Với nhiều công nghệ độc đáo, Chromer có khả năng tải trang web trong nháy mắt, tiết kiệm dữ liệu 3G và bảo mật hơn so với nhiều trình duyệt khác.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/bao-mat/