Nằm trong chiến dịch truyền thông năm 2020, Lavish H Baby đã tiến hành phủ sóng trên các màn hình LED được đặt tại các vị trí …

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/quang-ba-thuong-hieu/tai-lieu-quang-ba-thuong-hieu/