Làm quả cầu đồ chơi bằng nylon cho mèo
– Chuẩn bị: sợi dây nylon, kéo
– Cách làm:
+ Gấp dây nylon thành đoạn ngắn,
+ Cột vào giữa đoạn dây đã gấp,
+ Dùng kéo cắt hai đầu đoạn dây đã gấp,
+ Xé nhỏ sợi dây bằng tay hoặc bằng bất kỳ vật nhọn nào,
+ Sửa sang quả cầu cho đẹp

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/yeu-pet/do-dung-cho-pet/