Giàn mướp đã già rồi nên mình lấy mấy quả làm đồ chơi cho các bé mèo. Các bé mèo vui như Tết.

▶ Subscribe :
▶ Facebook :
▶ Twitter:
▶ Instagram: totieutuong
▶ Tiktok: totieutuong_littleforest
▶ Email : [email protected]

#tôtiểutường #kitten

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/yeu-pet/do-dung-cho-pet/