Kiến Tạo Niềm Tin Số Bằng Sản Phẩm Công Nghệ Mở Make in Vietnam

Hãy đăng ký để nhận tin sớm nhất từ VHC tại link:
#vhc#vietnamhungcuong
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai thử nghiệm thương mại hóa công nghệ 5G. Thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ các kỹ sư phần mềm bởi mạng 5G Việt Nam sẽ dùng chuẩn mở.
Phát triển các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia bằng công nghệ mở chính là định hướng của Việt Nam. Đây là mấu chốt để tạo ra niềm tin số Việt Nam.
Với thiết bị mạng và thiết bị đầu cuối 5G Make in VietNam, Việt Nam đã làm chủ được những thành phần cơ bản nhất của một hệ sinh thái 5G. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh 5G sắp sửa được thương mại hóa vào cuối năm nay.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/san-pham/