Tùy vào các đồng vị, chúng được sản xuất theo các cách khác nhau. Một số được sản xuất dựa vào các lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Sau đó, các chất đồng vị được lắp đặt vào các thiết bị và thực hiện chức năng của mình. Đoạn sau video, có đề cập về Người tạo giống phải chờ gieo trồng cây trồng đột biến sau vài thế hệ để thu nhận được tính trạng mong muốn. Vì sau khi chiếu xạ, giống cây trồng không thể hiện tính trạng tốt ngay thế hệ đầu mà cần qua 2-3 thế hệ mới có thể thể hiện tính trạng tốt. Mong mọi người thích video và bình luận tích cực giúp mình phát triển chất lượng video tốt hơn.

Subtitles and translation in VietNamese language by CONG NGHE HAT NHAN VÀ UNG DUNG ĐOI SONG. This translation was not reviewed or approved by the IAEA.
Phụ đề và bản dịch tiếng Việt bởi CÔNG NGHỆ NHÂN VÀ ỨNG DỤNG SỐ. Bản dịch này chưa được IAEA xem xét và phê duyệt.
Nguồn: International Atomic Energy Agency

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/ung-dung/