Thêm tài khoản để có thể cài thêm những ứng dụng đã mua, nhận được email hay đồng bộ danh bạ trên thiết bị với một tài khoản khác, mọi thứ sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn. Đồng thời, nếu bạn muốn xóa đi một tài khoản vì không cần dùng đến nữa, chuyện nhỏ, dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết và đơn giản nhất giúp bạn thêm hoặc xóa tài khoản mà mình muốn.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/bao-mat/