TNTV – Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, nhiều cách làm sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động được đẩy mạnh, trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/ung-dung/