Tham khảo chiếc Mi 8 pro với vân tay dưới màn hình: …

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/bao-mat/