Thời gian thực hiện : Tháng 7/2020 – Khu vực diễu hành : Thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế dải Decal vàng bắt mắt, mang logo …

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/quang-ba-thuong-hieu/tai-lieu-quang-ba-thuong-hieu/