Đoàn đã đến nơi an toàn nhé cả nhà, giờ lúc lúc tất cả cùng nhau hướng đến trận đấu với Trung Quốc vào ngày 7/10 tới đây.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/the-thao/hau-truong-bong-da/