Bạn không phải lo lắng rằng bạn quên tắt điều hòa không khí trước khi ra khỏi nhà, vì bạn có thể dễ dàng tắt nó đi từ bên ngoài …

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/cong-nghe/bao-mat/