Nhãn hiệu tập thể Rau hữu cơ Sóc Sơn được quản lý bởi Hội nông dân huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/quang-ba-thuong-hieu/tai-lieu-quang-ba-thuong-hieu/