Nhằm tạo cơ hội để các Doanh nhân, Doanh nghiệp Thành viên C2 Group có dịp gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu kết nối kinh doanh, quảng bá sản phẩm dịch vụ cùng nhau, và mong muốn mang lại lợi ích thiết thực cho các Doanh nghiệp đồng thời xây dựng văn hóa hoạt động, giao lưu của Thành viên CEOLink, CEOLink đã tổ chức chương trình giao lưu “Kết nối giao thương – Quảng bá thương hiệu” dành riêng cho các Thành viên C2 Group vào ngày 26/07/2014 tại Nhà hàng Phú Khang – Quận 10 – TP.HCM.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/quang-ba-thuong-hieu/tai-lieu-quang-ba-thuong-hieu/