Thông tin chuyển nhượng các câu lạc bộ lớn như Real Madrid, Manchester United, Chelsea ngày 29/12/2019.

Nguồn: https://happycat.vn/

Xem thêm: https://happycat.vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong/